Nový náčelník štábu práporu


Realizáciou personálnych opatrení s profesionálnymi vojakmi sa zabezpečuje na jednej strane kariérny rast profesionálnym vojakom, na druhej strane zabezpečenie plnenia požadovaných úloh na určitom stupni velenia a riadenia. Uvoľnením funkcie náčelníka štábu práporu od 1.3.2021 bolo potrebné zabezpečiť kontinuálne plnenie úloh štábu a tiež obsadiť dôležitú riadiacu funkciu na štábe práporu.
 
Na uvedenú funkciu bol navrhnutý kapitán Michal Hložka, ktorý si prešiel ako veliteľskými funkciami, tak aj funkciami v rámci štábu práporu. Niekoľkoročným pôsobením vo funkciách na operačnom oddelení a neskôr vo funkcii vedúceho staršieho dôstojníka, získaval odborné predpoklady na to, aby jedného dňa mohol vykonávať funkciu náčelníka štábu. Personálnym rozkazom riaditeľa personálneho úradu OS SR bol výnimočne ustanovený do funkcie náčelníka štábu práporu dňom 1.4.2021.


Autor: npor. Mgr. Ľuboš DETKO, mjr. Ing. Ján ŠVARC - Dátum: 13.04.2021
Čítanosť: 289
Verzia pre tlač

Skočiť na menu